pracownia.

Marcin Gągała – właściciel Pracowni Projektowej, absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Świętokrzyskiej.

Pracownia Projektowa powstała w 2020 roku i oferuje kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego – od opracowania projektów budowlanych typowych i indywidualnych, uzyskania pozwolenia na budowę, po nadzór inwestorski i oddanie obiektu do użytkowania.

Firma współpracuje z projektantami różnych branż z długoletnim doświadczeniem zawodowym, posiadającymi uprawnienia w swojej specjalności oraz będącymi czynnymi członkami Izby Inżynierów Budownictwa.

Pracowania Projektowa Mielec, Marcin Gągała